Verslaving & Nazorg

Beginnend herstel
Bij terugkeer uit een kliniek of na het afronden van een andere behandeling voor verslaving is het een enorme uitdaging om een nieuw leven op te bouwen en je staande te houden zonder terug te vallen in gebruik.

Voor degenen die in het buitenland behandeld zijn en hen die aanvulling of een alternatief zoeken voor hun nazorgprogramma, biedt Andersdenkend individuele nazorgtrajecten. Op basis van een door of in samenwerking met de kliniek gemaakt nazorgplan, of als individueel traject waarbij de persoonlijke leef- en werksituatie en de doelstellingen van de cliënt het vertrekpunt zijn.

‘Slip’ of terugval?
Iedereen die persoonlijke of professionele ervaring heeft met verslaving, weet maar al te goed dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Andersdenkend helpt u zo snel mogelijk en grondig in kaart brengen wat er fout is gegaan en zorgvuldig te kijken naar hetgeen nodig is om de balans op de korte en langere termijn te herstellen. Dit kan het verschil maken tussen een eenmalige uitglijder en volledig door het ijs zakken.

Uitdagingen tijdens bestendig herstel
In de eerste fase van herstel draait het meestal om je staande houden zonder terug te vallen in gebruik en het verwerven van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het handhaven van abstinentie en het zoeken naar stabiliteit staan voorop.

In de volgende fase van het herstelproces staat in het teken van het zoeken naar een nieuwe balans in je leven. Bestendig herstel heeft meer om het lijf dan abstinentie. Het is een een uitdaging om op een constructieve manier en in harmonie met je omgeving te voorzien in elementaire menselijk behoeften als verbondenheid, intimiteit, waardering, status en betekenis.

Andersdenkend biedt korte, oplossingsgerichte trajecten om u te helpen onderzoeken uit welke elementen die nieuwe balans voor jou kan bestaan en om die te (her)vinden.

Familie en naasten
Verslaving is een ziekte die ook de naaste omgeving treft. Als je samenleeft met iemand in actieve verslaving is het vaak ondoenlijk de grens tussen mantelzorg en faciliteren niet te overschrijden. Bovendien komen in zo’n situatie je eigen behoeften en belangen onherroepelijk in de verdrukking, soms met ernstige gevolgen voor welzijn en functioneren.

Klinieken die werken met volgens het Minnesota Model bieden daarom altijd een familieprogramma aan. Andersdenkend helpt je de hier opgedane inzichten te vertalen naar jouw situatie en balans en grenzen in je eigen leven te vinden en te bewaken.

Voor familie en vrienden van mensen die in het buitenland behandeld zijn, kan in overleg een kort programma op maat worden aangeboden.